KDE BUDEM BÝVAŤ?

Najväčšou výhodou internátu je, že keď potrebuješ pomôcť so zadaním vybehneš na chodbu a zastavíš sa u spolužiaka, ktorý ti pomôže. Ak si prvák neváhaj, Stavebná fakulta ti poskytne ubytovanie v jednom z 3 študentských domovov:

 

 

BERNOLÁK

 

DOBROVIČKA

 

MLADOSŤ

Mapa:

 

BERNOLÁK

Oficiálny názov: Študentský domov Jura Hronca

Čo potrebuješ vedieť: internát sa nachádza v blízkosti školy, a máš to na skok aj do centra mesta. Jeho poloha je výnimočná aj tým, že do 10 min. sa dostaneš na autobusovú alebo železničnú stanicu, ako aj do obchodného centra CENTRAL a dôležitých dopravných uzlov.

Internát s najvyšším počtom stavbárov na m2.

Tel.: 0918 664 030 (vrátnica)
Adresa: Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
Ubytovanie:
2 lôžkové izby so soc. zariadením s pripojením na internet
Možnosti: 
spoločná kuchynka, práčovňa, bufet, jedáleň, študovňa
Šport:
  telocvičňa, posilňovňa, spoločenská miestnosť

 

9

minút peši do školy

76,70

€/mesiac za lôžko

 

DOBROVIČKA

Oficiálny názov: Študentský domov Dobrovičova

Čo potrebuješ vedieť: prerobené takmer všetky izby s novým nábytkom. Internát sa nachádza blízko obchodného centra Eurovea, hneď vedľa Dunaja. Na nábreží je krásne prostredie, kde je plno možností na oddych a šport.

Bývanie v starom meste a blízkosti Dunaja má svoje čaro.

Tel.: 0918 664 067 (vrátnica)
Adresa: Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava 1
Ubytovanie:
2,3 a 4 lôžkové izby s pripojením na internet
Možnosti: 
spoločná kuchynka, práčovňa, bufet, jedáleň, študovňa
Šport:
  telocvičňa, posilňovňa, spoločenská miestnosť

 

19

minút peši do školy

47,95€

/mesiac za lôžko

 

MLADOSŤ

Oficiálny názov: Študentský domov Mladosť

Čo potrebuješ vedieť: zmodernizovaný internát v mlynskej doline, kde je bohatý spoločenský a športový život. Vysoká koncentrácia študentov, počas raka sa tu konajú menšie festivaly.

Študentské mestečko, kde to „žije“ po celý rok.

Tel.: 0918 664 050, 0918 664 051 (vrátnica)
Adresa: Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava 4
Ubytovanie: 
bunkový systém, študentské 1-3 lôžkové izby so soc. zariadením s pripojením na internet
Možnosti: 
spoločná kuchynka, práčovňa, bufet, jedáleň, študovňa
Šport:
  telocvičňa, posilňovňa, spoločenská miestnosť

 

14

minút busom do školy

67,10€

/mesiac za lôžko

Často kladené otázky (FAQ) ohľadne ubytovania študentov na SvF STU

 

? Mám problém s prihlásením do ubytovacieho systému ubytovanie.stuba.sk

Prihlásenie do ubytovacieho systému je zabezpečené prostredníctvom prihlasovacích údajov AIS (napr. meno: xmrkvickaj, heslo: 8frev657). Nikdy nepoužívajte ako prihlasovacie meno svoje AIS ID číslo. V prípade, že ste novonastupujúci študent, a ešte ste neboli na zápise, je prihlásenie do ubytovacieho systému zabezpečené tak, že ako meno použijete číslo prihlášky resp. rozhodnutia o prijatí na štúdium (číslo listu) a ako heslo použijete svoje rodné číslo bez znaku lomítka. Vzhľadom na to, že ubytovací systém preberá údaje z AIS, je nevyhnutné mať aktuálne heslo resp. nesmie byť po „expirácií“.

Špeciálne pri novonastupujúcich študentoch je možné prihlásenie do ubytovacieho systému realizovať až cca 24 hodín po zápise na študijnom oddelení z dôvodu prevzatia údajov pre ubytovací systém z AIS. Opäť platí, že heslo do AIS musí byť aktuálne a nesmie byť po expirácii. Politika hesiel u novonastupujúcich študentov v záujme ochrany osobných údajov je nastavená tak, že heslo platí len 48 hodín od zápisu a treba si heslo zmeniť.

 

? Žiadosť o ubytovanie

Prideliť ubytovanie študentovi SvF STU, je možné len na základe elektronickej prihlášky v ubytovacom systéme ubytovanie.stuba.sk v stanovenom termíne. Na základe podanej žiadosti a platných kritérií pre pridelenie ubytovania sa zostaví poradovník, podľa ktorého sa ďalej prideľuje ubytovanie. V prípade, že študent podá žiadosť o ubytovanie po termíne, bude automaticky zaradený na koniec poradovníka.

 

? Rezervácia izby

Zarezervovať si izbu na konkrétnom internáte je možné len na základe schválenej žiadosti o ubytovanie a pridelení ubytovania v ubytovacích kapacitách SvF STU. Špeciálne pri novonastupujúcich prvákoch je možná rezervácia izby až po riadnom zápise na študijnom oddelení, nakoľko až tam obdržia prihlasovacie údaje do AIS. Rezervácia izby novonastupujúcich študentov na základe čísla prihlášky a rodného čísla nie je možná!

Rezerváciu je možné vykonať len prostredníctvom ubytovacieho systému ubytovanie.stuba.sk, kedy systém ponúkne voľné izby na jednotlivých internátoch, v ktorých má SvF pridelené ubytovacie kapacity. V prípade, že má študent záujem o konkrétny internát, no systém ho už v rezervácií neponúka, znamená to, že je internát plne obsadený.

 

?Platba bytného

Úhrada bytného na všetkých internátoch je možná výhradne bankovým prevodom. Všetky pokyny k platbe sú dostupné až po prihlásení do ubytovacieho systému ubytovanie.stuba.sk v sekcií platba bytného. STU niky neposiela žiadne výzvy na úhradu bytného prostredníctvom elektronickej pošty atď. Jednoznačným identifikátorom platby je variabilný symbol, upozorňujeme na jeho správne zadanie.

 

? Zamietnuté/ zrušené ubytovanie

Pridelené ubytovanie môže byť študentovi zrušené z viacerých dôvodov. Prvou, a najčastejšou príčinou zamietnutia ubytovania je po schválení rezervácií, neuhradenie bytného do 15.8. daného roku. Ak bolo ubytovanie pridelené po 5.8. daného roku musí si študent do 5 kalendárnych (nie pracovných) dní od pridelenia ubytovania si rezervovať izbu, a následne do ďalších 5 kalendárnych dní uhradiť platbu za predmetnú izbu. Ak tak študent neurobí, ubytovanie mu bude zamietnuté na celý akademický rok bez možnosti nápravy. Ubytovanie môže byť študentovi zrušené na vlastnú žiadosť alebo na základe disciplinárneho opatrenia.

 

? Chcem bývať s kamarátom (kamarátkou) príp. si vymeniť izbu

Izby na všetkých študentských domovoch sú rozdelené na chlapčenské a dievčenské. Teda spolu môžu bývať len študenti rovnakého pohlavia na základe schválenej rezervácie ubytovacím systémom. Nie je možné robiť žiadne výnimky, korektúry, či výmeny izieb a ubytovaných osôb.

 

?Erazmus

Študent, ktorý odchádza na zimný semester na Erazmus, si podáva v systéme elektronickú žiadosť o ubytovanie pre daný akademický rok, ale už si NEUROBÍ rezerváciu izby. Približne jeden mesiac pred príchodom z Erazmu je povinný zaslať na ubytovacie oddelenie Správy ÚZ ŠDaJ STU e-mail, v ktorom oznámi, kedy sa chce ubytovať . študentovi bude pridelená izba, ktorá bude v danom čase voľná na tých ŠD STU, na ktorých má príslušná fakulta pridelené ubytovacie kapacity.