PENIAZE NA ŠTÚDIUM?

BRIGÁDY

 
V Bratislave je množstvo pracovných príležitostí, ktoré môžeš využiť. Osobne môžeš navštíviť pobočku agentúry INDEX NOSLUŽ na FCHPT alebo si môžeš nájsť brigádu online na stránkach: www.profesia.sk , www.brigady.sk , www.superbrigady.zones.sk
 

 ŠTIPENDIÁ

Sociálne štipendium

Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne posudzovaní. Posudzuje sa vždy aktuálna situácia v čase podania žiadosti. Posudzovať sa môžu tvoji rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti – teda najbližší rodinní príslušníci.

Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima.

10

je minimálna výška štipendia

230

je maximálna výška štipendia
do 30 km od školy

275

je maximálna výška štipendia
nad 30 km od školy

Sociálne štipendium môže študent získať iba ak študuje dennou formou v 1. alebo 2. stupni štúdia,  musí mať trvalý pobyt na Slovensku, nesmie prekročiť štandardnú dĺžku štúdia, musí spĺňať sociálne podmienky.

Priznanie sociálneho štipendia nie je vekovo ohraničené. Písomnú žiadosť o sociálne štipendium si študent podáva na študijnom oddelení. Pri každom prípade sa postupuje individuálne a z tohto dôvodu je osobná konzultácia na študijnom oddelení nevyhnutná.

Žiadosť možno podať počas akademického roka od septembra do júna.

 

Motivačné štipendium

Naša škola každoročne poskytuje množstvo finančných prostriedkov ako odmenu pre študentov ktorí si vynikajúco plnia svoje povinnosti, robia niečo navyše mimo svojho študijného plánu, snažia sa seba aj svoju školu posunúť ďalej. Tak sa skús aj ty zaradiť medzi týchto ľudí ktorý dostanú za svoju prácu niečo naviac.

 

PÔŽIČKY

Študent môže požiadať o finančnú podporu na webe Fondu na podporu vzdelávania , kde nájde presné podmienky a pravidlá pre poskytnutie pôžičky.