STAVEBNÁ FAKULTA v BRATISLAVE

 

Čím sa môžem stať?

Všeobecné informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Kde budem bývať?

Možnosti bývania na internátoch Stavebnej fakulty.

Prečo v Bratislave?

Ako tráviť voľný čas v hlavnom meste.

Peniaze na štúdium?

Nemôžeš si dovoliť študovať, vieme ti pomôcť.

 

PREČO NA STAVEBNEJ FAKULTE V BRATISLAVE?

 

Priemerná mesačná hrubá mzda na Slovensku

 

1934

Stavebný špecialista technológ

hrubá mzda v €

1317

Autorizovaný inžinier

 hrubá mzda v €

1664

Stavebný dozor

hrubá mzda v €

1575

 Stavbyvedúci

hrubá mzda v €

 

PREČO ŠTUDOVAŤ  V BRATISLAVE?

 

Podľa toho, čo uvádzajú ako miesto práce, kde by sa chceli zamestnať, absolventi vysokých škôl si hľadajú prácu v kraji, kde študovali. (profesia.sk)

 

Porovnanie priemernej mzdy podľa krajov a vzdelania

 

Absolventi vysokej školy

  • Bratislavský = 1 022€

  • Košický = 748€

  • Trnavský = 730€

  • Nitriansky = 703€

  • Banskobystrický = 693€

Absolventi strednej školy

  • Bratislavský = 613€

  • Trnavský = 587€

  • Žilinský = 571€

  • Trenčiansky = 564€

  • Košický = 532€

 

Bratislavský región

 

4.4%

BRATISLAVA

 Miera ev. nezamestn. v regióne sídla VŠ
2.7%

NEZAMESTNANOSŤ

Absolventská miera nezamestnanosti STU Svf patrí medzi najnižšie na Slovensku
272€
viac platia zamestnávatelia v Bratislavskom kraji absolventom ako v Trnavskom kraji
37%
Je rozdiel vo výške priemerného mesačného platu v Bratislavskom kraji a v Prešovskom kraji.

 
 

zdroje: www.trexima.sk

HODNOTENIE ŠKOLY

URAP – Slovenská technická Univerzita

University Ranking By Academic Performance je rebríček, ktorý hodnotí univerzity podľa ich akademického výkonu, podľa článkov v odborných časopisoch, podľa odkazov a citácii.

ARRA – STU Stavebná fakulta

Akademická rankingová a ratingová agentúra hodnotí školy podľa vzdelania(počty študentov, pedagógov, záujem o štúdium) a výskumu (počty publikácií a citácií, granty a doktorandské štúdium).

1

ARRA

z 3 stavebných fakúlt v SR

 

9

ARRA

z 23 technických fakúlt v SR

 

432

URAP

zo 691 najlepších univerzít na svete

 

1096

URAP

z 2000 najlepších univerzít na svete

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

TOMÁŠ , konateľ

Škola mi dala rozhlad po technickej stránke v každom smere. Človek má vedomosti zo všetkých profesií, to znamená, že pri riešení projektu to vie využiť a následne aplikovať.

JÁN , konateľ

Škola mi dala široký rozsah vedomostí, nie len v technickom smere. Ukázala mi ako pracovať s informáciami, ktoré následne zužitkúvam a rozvíjam aj v praxi.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY
ZAUJÍMAVÉ LINKY

Ing2
Ing2